Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 111/2022 od 26.12.2022.)


 • Odluka o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Savski venac
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine: Zvezdara
 • Odluka o podizanju spomenika dr Agostinu Netu
 • Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća", Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog odluke o izmenama Odluke o promeni osnovnog akta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca grada Beograda
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktoru Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane", Beograd zbog podnošenja ostavke
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane", Beograd
 • Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke "Milutin Bojić"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Biblioteke "Milutin Bojić"
 • Rešenje o razrešenju direktora Omladinskog pozorišta "Dadov", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Omladinskog pozorišta "Dadov", Beograd
 • Rešenje o razrešenju direktora Bitef teatra
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Bitef teatra
 • Rešenje o razrešenju direktora Pozorišta na Terazijama
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta na Terazijama
 • Rešenje o razrešenju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju direktora Istorijskog arhiva Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Istorijskog arhiva Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju direktora Muzeja grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorišta na Terazijama
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu "Milutin Bojić"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex