Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 111 od 22.11.2019.)


  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2019. godinu
  • Odluka o Upravi Gradske opštine Grocka
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o zvanjima, zanimanjima, platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Grocka
  • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora JP "Pijace i zelenilo Grocka"
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Pijace i zelenilo Grocka"
  • Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora JP za razvoj gradske opštine Grocka
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za razvoj gradske opštine Grocka
  • Statut Gradske opštine Palilula (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex