Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 110 od 28.09.2020.)


 • Odluka o podizanju spomenika Branku Pešiću
 • Odluka o podizanju spomenika Vladi Iliću
 • Odluka o podizanju spomenika Milošu Savčiću
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva Sportski centar "Tašmajdan" d.o.o
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd" čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom
 • Plan detaljne regulacije naselja Rospi ćuprija, gradska opština Palilula
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Hipodrom Beograd", Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex