Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 110 od 30.11.2018.)


  • Izmene i dopune Plana generalne regulacije za naselje Ugrinovci, Gradska opština Zemun, u delu blokova 96 i 97
  • Plan detaljne regulacije područja između: auto-puta Beograd - Novi Sad (M 22), saobraćajnice T6, Ulice cara Dušana i naselja Nova Galenika, gradska opština Zemun


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex