Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 110 od 29.12.2017.)


  Akti gradskih opština

  RAKOVICA

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Rakovica za 2018. godinu
  • Kadrovski plan Gradske opštine Rakovica za 2018. godinu
  • Odluka o ustanovljenju javnih priznanja Gradske opštine Rakovica
  • Rešenje o prestanku funkcije zaštitnika građana Gradske opštine Rakovica
  • Rešenje o izboru zaštitnika građana Gradske opštine Rakovica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o usvajanju Programa poslovanja JP "Poslovni centar - Rakovica" za 2018. godinu i Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta Gradske opštine Rakovica za 2018. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica za 2018. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex