Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 11/2022 od 10.02.2022.)


  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP SC "Novi Beograd"
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju v. d. predsednika mesnih zajednica
  • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Rakovica u stalnom sastavu
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
  • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu
  • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Surčin u stalnom sastavu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex