Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 11/2021 od 12.03.2021.)


  • Plan detaljne regulacije lokacije Moravska - deo naselja Bataševo u Mladenovcu, gradska opština Mladenovac
  • Plan detaljne regulacije lokacije Mali prolaz - deo naselja Međulužje u Mladenovcu, gradska opština Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex