Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 11 od 24.02.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci "Vlada Aksentijević", Obrenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik kojim se utvrđuje cena čišćenja (uklanjanja) grafita sa objekata vidljivih sa površina javne namene i obezbeđivanja zaštite od njihovog nanošenja sa Cenovnikom
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje između auto-puta E-70, kompleksa Aerodroma "Nikola Tesla" i obilaznog auto-puta Dobanovci - Bubanj potok, Gradska opština Surčin
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Ada Ciganlija" za izgradnju triatlonske staze
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje Privredne zone "Auto-put" u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu, za blok između Ulice Marka Čelebonovića, saobraćajnice T6 i novoprojektovane saobraćajnice, Gradska opština Novi Beograd
 • Pokazatelj potrošačkih cena u januaru 2020. godine
 • Odluka o dopuni Odluke o načinu sprovođenja nadležnosti Gradske opštine Zvezdara u oblasti obrazovanja koje se odnose na mere i aktivnosti na zaštiti i bezbednosti dece u saradnji sa vaspitno-obrazovnim institucijama
 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za izvođenje građevinsko-zanatskih radova za potrebe Policijske stanice "Zvezdara"
 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku 35 prozora, šinski aspirator i komplet laringoskopa za potrebe Kliničko-bolničkog centra "Zvezdara"
 • Odluka o obavljanju poslova eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Odluka o podršci roditeljima novorođene dece sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom dečjih auto-sedišta kategorije 1/2/3 (kategorija auto-sedišta namenjena deci težine 9-36 kg)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex