Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 109/2022 od 26.12.2022.)


  • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018, 92/2018, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 60/2019, 17/2020, 89/2020, 106/2020, 138/2020, 152/2020, 40/2021, 94/2021, 101/2021, 111/2021, 120/2021, 19/2022, 96/2022 i 109/2022)
  • ODLUKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA U TURIZMU KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 119/2018, 10/2019 i 109/2022)
  • ODLUKA O NAČINU, USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA ("Sl. list grada Beograda", br. 119/2018, 9/2021 i 109/2022)
  • ODLUKA O NAČINU, USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA U OKVIRU MERA I AKTIVNOSTI ZA PODRŠKU RAZVOJA INOVATIVNIH DELATNOSTI ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2021 i 109/2022)
  • ODLUKA O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 139/2020, 120/2021 i 109/2022)
  • ODLUKA O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2014 i 109/2022)
  • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Beograda", br. 55/2011, 8/2012 - ispr., 8/2012, 42/2012, 65/2012, 31/2013, 57/2013, 37/2014, 82/2015, 4/2016, 37/2016, 56/2016, 114/2016, 102/2017, 50/2018, 103/2018, 115/2019, 138/2019, 17/2020, 138/2020, 40/2021, 120/2021 i 109/2022)
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "SAVA CENTAR" ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016, 68/2019 i 109/2022)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex