Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 109/2021 od 26.11.2021.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Veterina Beograd" na Cenovnik usluga koje se finansiraju iz sredstava budžeta Grada Beograda sa Cenovnikom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o trećoj izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove "Prihvatilište za odrasla i stara lica"
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2021. godinu
 • Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Strategija upravljanja rizicima gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju ovlašćenog predstavnika osnivača u Skupštini Privrednog društva "Sportski centar Voždovac" d.o.o. Beograd
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove "Voždovački centar - Šumice"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture "Beli potok"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Komisije za planove Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Grocka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex