Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 109 od 30.11.2018.)


  • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA I KUĆNIH LJUBIMACA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 37/2011, 55/2011, 34/2014, 114/2016 - dr. odluka, 19/2017 i 109/2018)
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 126/2016, 2/2017, 36/2017, 92/2018, 103/2018 i 109/2018)
  • ODLUKA O NASTAVKU OBAVLJANJA DELATNOSTI USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR "TAŠMAJDAN" U FORMI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU POD NAZIVOM SPORTSKI CENTAR "TAŠMAJDAN" D.O.O. ("Sl. list grada Beograda", br. 109/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2017 i 109/2018)
  • ODLUKA O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2016, 126/2016, 36/2017, 96/2017 i 109/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE "PRIHVATILIŠTE ZA DECU BEOGRADA" ("Sl. list grada Beograda", br. 109/2018)
  • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA KRALJU ALEKSANDRU I KARAĐORĐEVIĆU ("Sl. list grada Beograda", br. 109/2018)
  • ODLUKA O REGULISANJU STAROG DUGA ZAKUPACA POSLOVNOG PROSTORA NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD, ODNOSNO NA KOME GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 109/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD, ODNOSNO NA KOME GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2016, 67/2017, 64/2018 i 109/2018)
  • PROGRAM PRUŽANJA NEOPHODNIH MERA I AKTIVNOSTI ZA ODRŽAVANJE JAVNIH MANIFESTACIJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 109/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex