Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 108/2022 od 26.12.2022.)


  • Odluka o budžetu Grada Beograda za 2023. godinu
  • Odluka o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2023. godini
  • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Grada Beograda
  • Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju Grada Beograda
  • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu
  • Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex