Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 108/2021 od 23.11.2021.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2021. godinu
  • Odluka o osnivanju Turističke organizacije Gradske opštine Palilula
  • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja predškolske ustanove i osnovnih škola Gradske opštine Palilula za školsku 2021/22. godinu
  • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja srednjih škola Gradske opštine Palilula za školsku 2021/22. godinu
  • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Palilula
  • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Palilula
  • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex