Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 108 od 28.09.2020.)


  • Plan generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova sistema daljinskog grejanja u Beogradu, II faza I etapa - celina toplana TO "Cerak" i distributivna toplovodna mreža duž Ulice patrijarha Joanikija, gradske opštine Čukarica i Rakovica
  • Izmene Plana detaljne regulacije stambenog naselja Altina u Zemunu, za Blok R2, gradska opština Zemun
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije naselja Batajnica, gradska opština Zemun, za deo Ulice nova 47
  • Ispravka Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex