Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 108 od 13.11.2019.)


  • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu
  • Izmena Kadrovskog plana Gradske opštine Novi Beograd za 2019. godinu
  • Odluka o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Novi Beograd
  • Zaključak o usvajanju Strategije razvoja opštine Novi Beograd za period 2019-2023

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex