Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 107/2021 od 19.11.2021.)


 • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja predškolske ustanove sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2021/2022. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2021/2022. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2021/2022. godinu
 • Strategija upravljanja rizicima Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za propise Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade) Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex