Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 107 od 23.11.2018.)


Akti gradskih opština

VOŽDOVAC

 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2018. godinu
 • Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o dodeli zvanja počasni građanin Gradske opštine Voždovac za 2018. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena i grba Gradske opštine Voždovac
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Voždovac

ZVEZDARA

 • Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija

NOVI BEOGRAD

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex