Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 107 od 27.12.2017.)


  Akti gradskih opština

  VRAČAR

  • Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Vračar
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Vračar
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Vračar za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  • Kadrovski plan za 2018. godinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji, sastavu i nadležnostima stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Vračar
  • Lokalni akcioni plan zapošljavanja Gradske opštine Vračar za 2018. godinu
  • Rešenje o postavljenju zamenice opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar

  MLADENOVAC

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Mladenovac za 2018. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex