Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 106/2022 od 13.12.2022.)


  • Rešenje o ceni usluga taksi prevoza putnika na teritoriji grada Beograda
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Prostornog plana Gradske opštine Obrenovac
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u novembru 2022. godine
  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Vračar
  • Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu
  • Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Prihvatilišta za decu Beograda
  • Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
  • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ivo Andrić", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex