Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 106/2021 od 17.11.2021.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o prvoj izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Ustanove "Prihvatilište za decu Beograda"
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2021. godine
 • Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Savski venac pre isteka vremena na koje je izabrana
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2021/2022. godinu
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
 • Odluka o dopuni Odluke o pokretanju inicijative za uključivanje teritorije gradske opštine Barajevo u relevantnu opštinsku oblast utvrđenu ugovorom o javno-privatnom partnerstvu Grada Beograda u pružanju usluge tretmana i odlaganja komunalnog otpada broj 401.1-41 od 29. septembra 2017. godine usvojene na sednici Skupštine Gradske opštine Barajevo 10. maja 2021. godine, broj Odluke 06-15/2021-77
 • Odluka o pristupanju Privrednom društvu Regionalni centar za upravljanje otpadom "Eko - Tamnava" d.o.o. Ub iz Uba
 • Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Miroslav Antić", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex