Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 106 od 28.09.2020.)


  • Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2020. godini
  • Odluka o lokalnim administrativnim taksama
  • Odluka o izmeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex