Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 106 od 12.11.2019.)


 • Odluka o dopuni Odluke o izradi plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe, opština Voždovac
 • Odluka o izradi izmena Plana detaljne regulacije privredne zone "Auto-put" u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu, za blokove 32 i 33
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo Orlovskog naselja u Mirijevu, gradska opština Zvezdara
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica: Koste Glavinića, Kablarske, Valtazara Bogišića, Sitničke i Kralja Vukašina, gradska opština Savski venac
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova 15 i 16, između ulica: Makenzijeve, Alekse Nenadovića, Njegoševe, Beogradske i Trga Slavija, opština Vračar
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica: Terazije, Kolarčeve, Makedonske, Dečanske i Nušićeve, gradska opština Stari grad
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za potez duž ulica Zemunska - Tošin bunar na Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima (leva i desna strana), na srednjoj stacionaži km 173+000 infrastrukturnog koridora auto-puta E-75 Subotica-Beograd, na kat. parcelama 708/1, 711/2, 712/1 i 713/1 sve KO Batajnica, u smeru ka Subotici, gradska opština Zemun
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije naselja Plavi horizonti, opština Zemun
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja između Bulevara Arsenija Čarnojevića, kompleksa Studentskog sportskog centra i ulica Blagoja Marjanovića Moše i Partizanske avijacije, gradska opština Novi Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Grada Beograda
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane", Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane"
 • Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke "Dimitrije Tucović"
 • Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke "Dimitrije Tucović"
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja između Bulevara Arsenija Čarnojevića, kompleksa Studentskog sportskog centra i ulica Blagoja Marjanovića Moše i Partizanske avijacije, gradska opština Novi Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex