Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 106 od 20.11.2018.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu

Akti gradskih opština

PALILULA

  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2018. godinu
  • Odluka o dopuni Odluke o cenama usluga na skupovima pijačnih tezgi i privremenim objektima, naknadama za korišćenje sportskih i drugih objekata i cenama ostalih usluga koje pruža Gradska opština Palilula u vezi sa upravljanjem pokretnom i nepokretnom imovinom

BARAJEVO

  • Odluka o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spašavanje na teritoriji gradske opštine Barajevo


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex