Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 106 od 27.12.2017.)


  Akti gradskih opština

  PALILULA

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2018. godinu
  • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Palilula

  ČUKARICA

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2018. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata delovanja amaterskih društava iz oblasti kulture sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata u oblasti kulture (likovna i primenjena umetnost, književnost, pozorište i muzika) sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja programa, projekata i manifestacija u oblasti sporta sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima finansiranja i sufinansiranja projekata udruženja i nevladinih organizacija sredstvima budžeta Gradske opštine Čukarica
  • Odluka o utvrđivanju dela Sremčice kao posebnog naseljenog mesta na području gradske opštine Čukarica u smislu člana 2, stav 3. Odluke o održavanju čistoće
  • Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističko-sportske organizacije Gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističko-sportske organizacije Gradske opštine Čukarica

  OBRENOVAC

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Parking servis" Obrenovac iz Obrenovca o izmeni i dopuni Odluke o visini naknada za parkiranje na određenim i uređenim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex