Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 105/2022 od 30.12.2022.)


 • Odluka o izmeni Odluke o određivanju akustičkih zona ne teritoriji grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradske pijace" na Cenovniku usluga sa Cenovnikom
 • Uputstvo o izmeni i dopuni Uputstva o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta Grada Beograda
 • Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o prestanku mandata direktorki Centra za kulturu Grocka
 • Rešenje o imenovanju direktorke Centra za kulturu Grocka
 • Zaključak o davanju saglasnosti za brisanje objekta - nekategorisanog puta na pojedinim katastarskim parcelama
 • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin na Odluku o cenovniku bilborda sa Odlukom
 • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin na Odluku o cenovnicima za korišćenje termina u sportskim salama sa Odlukom
 • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin na Odluku o cenovniku ugostiteljskih usluga sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex