Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 105/2021 od 08.11.2021.)


  • Odluka o dodeli naziva ulici na teritoriji gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o izmeni Odluke o zaduženju Grada Beograda za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda
  • Odluka o povećanju osnovnog kapitala JKP "Zelenilo - Beograd"
  • Rešenje o imenovanju direktora Fondacije za decu i mlade Beograda
  • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex