Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 105 od 12.11.2019.)


  • Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Dobanovci, gradska opština Surčin
  • Plan detaljne regulacije dela stambenog naselja Višnjičko polje, gradska opština Palilula

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex