Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 105 od 15.11.2018.)


Akti gradskih opština

ZEMUN

 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2018. godinu

STARI GRAD

 • Odluka o izmenama Statuta Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Stari grad
 • Etički kodeks ponašanja funkcionera Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad" sa Odlukom

ČUKARICA

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o dodeli nagrade Gradske opštine Čukarica "Matija Ban" za 2018. godinu

GROCKA

 • Odluka o okončanju postupka likvidacije nad JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka - u likvidaciji
 • Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka - u likvidaciji
 • Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka - u likvidaciji
 • Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o prestanku mandata direktorke Centra za kulturu Grocka
 • Rešenje o imenovanju direktorke Centra za kulturu Grocka
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka - u likvidaciji
 • Zaključak o usvajanju Izjave likvidacionog upravnika JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka - u likvidaciji
 • Zaključak o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka - u likvidaciji


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex