Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 104/2021 od 08.11.2021.)


  • Plan detaljne regulacije područja između Privredne zone "Auto-put" i Aerodroma "Nikola Tesla", Gradska opština Novi Beograd
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za potez duž ulica Zemunska - Tošin bunar, na Novom Beogradu, Gradska opština Novi Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex