Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 104 od 26.12.2017.)


  NOVI BEOGRAD

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2018. godinu
  • Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka JP "Poslovni prostor" - opština Novi Beograd - u likvidaciji
  • Odluka o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća "Poslovni prostor" - Opština Novi Beograd - u likvidaciji
  • Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i lica drugih migrantskih grupa u Gradskoj opštini Novi Beograd za period 2018-2021.
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd
  • Rešenje o imenovanju v.d. predsednika Mesne zajednice "Studentski grad" gradske opštine Novi Beograd
  • Zaključak o usvajanju završnog likvidacionog bilansa JP "Poslovni prostor" - opština Novi Beograd - u likvidaciji
  • Zaključak o usvajanju izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije JP "Poslovni prostor" - opština Novi Beograd - u likvidaciji
  • Zaključak o usvajanju izjave likvidacionog upravnika JP "Poslovni prostor" opština Novi Beograd - u likvidaciji
  • Zaključak Skupštine gradske opštine Novi Beograd broj X-020-1273 od 26. decembra 2017. godine

  STARI GRAD

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu
  • Rešenje o razrešenju funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
  • Rešenje o razrešenju funkcije zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
  • Rešenje o postavljenju na funkciju sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
  • Rešenje o postavljenju na funkciju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Stari grad
  • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex