Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 103/2022 od 18.11.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Gradska čistoća" na Cenovnik usluga koje se odnose na sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama (glodari, komarci, krpelji) merama dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda sa Cenovnikom
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Gradska čistoća" na Odluku o utvrđivanju cena usluga tretmana kabastog otpada koji se zbog svog sastava i karakteristika ne može odlagati u opremu za sakupljanje komunalnog otpada sa Odlukom
 • Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova i stručno-operativnih timova u zimskim uslovima u sezoni 2022/2023. godine
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2022. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu sa Izmenama kadrovskog plana Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o pružanju pravne pomoći u Gradskoj opštini Stari grad
 • Odluka o javnim raspravama
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja predškolske ustanove sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2022/2023. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2022/2023. godinu
 • Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2022/2023. godinu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod" da raspiše i sprovede javni konkurs za imenovanje direktora
 • Odluka o dodeli Nagrade gradske opštine Čukarica "Matija Ban"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o Desetoj izmeni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex