Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 103 od 16.09.2020.)


 • Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda, Republika Srbija i Grada Beča, Republika Austrija
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detalj- ne regulacije za područje između ulica: Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, opština Stari grad, za Blok 32
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detalj- ne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke, gradska opština Voždovac, za blok između ulica: Ustaničke, Gopodara Vučića, Deli Radivoja i Debarske
 • Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u avgustu 2020. godine
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o potvrđivanju odluka Veća Gradske opštine Vračar donetih za vreme vanrednog stanja
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika gradske opštine Vračar
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Vračar
 • Rešenje o prestanku dužnosti članova Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o razrešenju direktora ustanove Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac - 1947", Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora ustanove Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac - 1947", Beograd
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Poslovnik Skupštine Gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)
 • Poslovnik Veća Gradske opštine Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex