Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 103 od 12.11.2019.)


  • Plan detaljne regulacije za područje između unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP-a) i ulica Veljka Dugoševića, Pančine i Svetog Nikole, Gradska opština Zvezdara
  • Plan detaljne regulacije za kompleks "Plejo", Gradska opština Zemun
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije dela područja Ade Huje (zona A), opštine Stari grad i Palilula, za podzonu S 1

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex