Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 103 od 25.12.2017.)


  Akti gradskih opština

  GROCKA

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Grocka za 2018. godinu
  • Odluka o pokretanju postupka likvidacije
  • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP "Gročanski komunalac"
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Gročanski komunalac"
  • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka
  • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Pijace i zelenilo Grocka"
  • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Grocka

  OBRENOVAC

  • Odluka o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu
  • Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou
  • Odluka o oslobađanju zakupaca stanova u javnoj svojini Grada Beograda čiji je korisnik Gradska opština Obrenovac obaveze plaćanja zakupnine za period maj 2014 - maj 2016. godine, poplavljenih 16. maja 2014. godine, zbog nemogućnosti korišćenja
  • Odluka o osnivanju Saveta za zdravlje, socijalnu i dečju zaštitu na teritoriji gradske opštine Obrenovac
  • Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Obrenovac
  • Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
  • Odluka o dodeli nagrada i javnih priznanja Gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex