Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 102 od 11.09.2020.)


 • Izmene i dopune Plana postavljanja bašti ugostiteljskih objekata na površinama u okviru pešačkih zona i na javnim površinama na području prostorno kulturno-istorijskih celina: područje oko Dositejevog liceja, područje Knez Mihailove ulice, Topčider, Kosančićev venac i Skadarlija
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku mandata predsedniku Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku dužnosti zameniku predsednika gradske opštine Zemun
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Veća Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o razrešenju Izborne komisije Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za administrativna i mandatna pitanja
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu priznanja gradske opštine
 • Rešenje o imenovanju glavnog i odgovornog urednika "Zemunskih novina"
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2019. godinu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o dopunama Rešenja o obrazovanju Saveta za propise Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o dopunama Rešenja o obrazovanju Saveta za građevinske i komunalne poslove Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za sprovođenje omladinske politike (Kancelarija za mlade) Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za boračka i invalidska pitanja i socijalnu zaštitu Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o razrešenju zaštitnika građana gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izboru zamenika lokalnog ombudsmana gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku mandata direktora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o imenovanju direktora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Nadzornog odbora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Upravnog odbora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora "Starogradske fondacije"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex