Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 102 od 12.11.2019.)


  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za izgradnju glavnog kolektora i postrojenja za prečišćavanje voda Lazarevca
  • Plan detaljne regulacije privredne zone uz severnu tangentu, severno od naselja Ovča, Gradska opština Palilula

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex