Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 101/2022 od 28.10.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju grada Beograda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Bitef teatru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Muzeju afričke umetnosti - zbirka Vede i dr Zdravka Pečara
 • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Nenadu Fogelu
 • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Jozi Duspari
 • Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom - Zaslužni građanin Zemuna Danielu Peurači
 • Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom - Počasni građanin Zemuna general-potpukovniku Dušku Žarkoviću
 • Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Atletskom klubu "Mladost"
 • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2022. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Zemun"
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Zemun"
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda
 • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vlada Aksentijević", Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex