Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 101/2021 od 08.11.2021.)


  • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
  • Odluka o izmenama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izmenama Odluke o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izmenama Odluke o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju
  • Odluka o izmeni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na finansiranje troškova postupka biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) za parove sa jednim detetom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex