Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 101 od 11.09.2020.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o osnivanju Administrativno-mandatne komisije
 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednice gradske opštine Grocka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika predsednice gradske opštine Grocka
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu 
 • Rešenje o izboru članova Administrativne komisije
 • Rešenje o izboru članova Mandatne komisije
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Mladenovac", Mladenovac sa javnim konkursom
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis Mladenovac", Mladenovac sa javnim konkursom
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje komunalne higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje komunalne higijene, groblja i zelenila "Mladenovac", Mladenovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima "Parking servis Mladenovac", Mladenovac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima "Parking servis Mladenovac", Mladenovac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o razrešenju Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac"
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex