Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 101 od 12.11.2019.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Beograda
 • Odluka o komunalnoj miliciji
 • Odluka o izmenama Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda
 • Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade
 • Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona i blokova za održavanje i unapređenje svojstava zgrade na teritoriji grada Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga
 • Odluka o izmenama Odluke o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Savski venac
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
 • Odluka o postavljanju skulpture "Slepi guslar"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex