Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 100/2022 od 28.10.2022.)


 • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu
 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku CTG aparata za potrebe Doma zdravlja "Zvezdara"
 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku sonde za ultrazvučni aparat "Samsung HS 40" za potrebe Doma zdravlja "Zvezdara"
 • Odluka o dodeli novogodišnjih paketića za decu iz budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru člana Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Zvezdara za školsku 2022/23. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2022. godinu
 • Odluka o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Palilula

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex