Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 100 od 29.10.2018.)


  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2018, 38/2018, 75/2018 i 100/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJU CENE USLUGA ČIŠĆENJA I PRANJA JAVNIH POVRŠINA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA" ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU KOJOM SE UTVRĐUJU CENE USLUGA SAKUPLJANJA, ODVOŽENJA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA ČISTOĆA" ("Sl. list grada Beograda", br. 100/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE SLUŽBA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI SPROVODI POSTUPKE CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ("Sl. list grada Beograda", br. 107/2016, 74/2017 i 100/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex