Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 10/2023 od 22.02.2023.)


  • Plan detaljne regulacije dela Bloka 51 na Novom Beogradu, gradska opština Novi Beograd
  • Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Dobanovci, gradska opština Surčin, za blokove V10 i V14

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex