Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 10/2022 od 09.02.2022.)


 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Beograda za 2022. godinu
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica Užičke, Krajiške, Kačaničke i Iličićeve, gradska opština Savski venac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Saveta za građevinske i komunalne poslove Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod" za 2022. godinu, sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata načelnika Uprave Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o postavljenju v. d. načelnika Uprave Gradske opštine Grocka
 • Ispravka Kolektivnog ugovora kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex