Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 10/2021 od 12.03.2021.)


 • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradu Beogradu
 • Odluka o osnivanju Ustanove kulture - Pozorište KPGT
 • Odluka o dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava", Beograd
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva Sportski centar "Tašmajdan" d.o.o.
 • Odluka o smanjenju upisanog osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd
 • Plan detaljne regulacije Centra za upravljanje komunalnim otpadom - transfer stanice u Mladenovcu, gradska opština Mladenovac
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija", Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd"
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd", Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Hipodrom Beograd"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex