Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 10 od 20.02.2020.)


  • Poslovnik o radu Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd
  • Poslovnik Skupštine Gradske opštine Mladenovac
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2020. godinu
  • Odluka o proceni vrednosti nenovčanog uloga
  • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima "Parking servis Mladenovac", Mladenovac
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove Gradske opštine Mladenovac
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pijace Mladenovac", Mladenovac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex