Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 10 od 04.03.2019.)


 • ODLUKA O DODELI POKLONA I NAGRADA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2011, 29/2014 i 10/2019)
 • ODLUKA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA U TURIZMU KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 119/2018 i 10/2019)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU BAŠTE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 11/2014, 25/2014 - ispr., 34/2014, 2/2015, 29/2015, 63/2016, 118/2018 i 10/2019)
 • ODLUKA O STALNIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRAD BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 15/2007, 78/2014, 86/2016, 96/2016, 4/2017 i 10/2019)
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između ulica: 16. oktobra, Matice srpske i granice Regulacionog plana naselja Mirijevo, Gradska opština Zvezdara
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica: Endija Vorhola (Lazarevački drum), Valjevske i Ivice Devčića, Gradska opština Čukarica
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije za naselje Ugrinovci, Gradska opština Zemun, u delu bloka 33
 • Odluka o izmenama Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji Grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodeli poklona i nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Privrednog društva HK "Krušik" a.d. Valjevo, sa stanjem na dan 31. decembra 2017. godine, sa pripadajućom kamatom do dana 6. decembra 2018. godine
 • Plan detaljne regulacije za područje između kanala "Borčanski pretok" i ulica: Zrenjaninski put, Bratstva i jedinstva i Hopovske, Gradska opština Palilula
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o izboru zaštitnika građana
 • Rešenje o prestanku funkcije glavnom urbanisti
 • Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste
 • Rešanje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana generalne regulacije za naselje Ugrinovci, Gradska opština Zemun, u delu bloka 33

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex