Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 10 od 31.01.2018.)


  • REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA, RASPISANIM ZA 4. MART 2018. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex