Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 1/2023 od 17.01.2023.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom preduzeću "Gradsko stambeno" Beograd na Odluku o visini naknade za održavanje zgrada i održavanje higijene u zgradama koje imaju zaključen ugovor sa JP "Gradsko stambeno" Beograd sa Odlukom
  • Rešenje o dopuni Rešenja o opštim parkiralištima
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u decembru 2022. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca sa Odlukom i Cenovnikom
  • Aneks XII Kolektivnog ugovora JP Sportski centar "Novi Beograd"
  • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ujedinjene nacije", Beograd
  • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Oslobodioci Beograda", Beograd
  • Ispravka Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Malog pozorišta "Duško Radović"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex