Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 1/2022 od 17.01.2022.)


  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za teritoriju grada Beograda
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika radova i usluga Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" sa Odlukom
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u decembru 2021. godine
  • Aneks XI Kolektivnog ugovora JP Sportski centar "Novi Beograd"
  • Ispravka Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističko-kulturnog centra Gradske opštine Zemun

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex